Aktualności

DLACZEGO WARTO !!! - Drugi język w Studium Języków Obcych AGH na studiach 1 stopnia


2017-11-28

Akademia Górniczo-Hutnicza jako jedna z niewielu uczelni oferuje studentom możliwość nauki dwóch języków obcych.
KTO MOŻE UCZYĆ SIĘ DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO?


  • 1. Na roku I (30 godzin) i/lub II roku (105 godzin) - osoby, którym zostanie zaliczony egzamin B2 z języka pierwszego, czyli obowiązkowego na podstawie przedłożonego przez nich certyfikatu. Zapisy on-line na stronie SJO od 20.XI 2017 r. Osoby, które dokonają zapisu otrzymają informację o przydziale do grupy w lutym 2018 r.
  • 2. Na roku II - osoby, które zdadzą końcowy egzamin B2 po roku I w tzw. terminie zerowym. Osoby te mogą uczyć się drugiego języka w wymiarze 105 godzin. Zapisy w czerwcu u lektora prowadzącego język pierwszy, poprzez wypełnienie deklaracji wyboru drugiego języka, lub mailowo u kierownika zespołu Języków Germańskich , Romańskich i Słowiańskich mgr Doroty Lupy: dolupa@agh.edu.pl. Proszę podać imię, nazwisko, wydział, kierunek, nr albumu, wybierany język (niemiecki, francuski, rosyjski lub hiszpański) i orientacyjny poziom (od A1 do B2, niemiecki do C1).

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z NAUKI DRUGIEGO JĘZYKA:

  • - możliwość zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu AGH potwierdzającego znajomość języka na danym poziomie,
  • - możliwość uzyskania dodatkowych punktów ECTS wpisywanych do suplementu do dyplomu jako dodatkowe osiągnięcie,
  • - zdobycie dodatkowych kwalifikacji niezbędnych przy ubieganiu się o pracę. Angielski znają dziś wszyscy, a niemiecki, francuski, rosyjski czy hiszpański tylko niektórzy. Większość firm przy naborze pracowników wymaga znajomości dwóch języków obcych.

Warto wykorzystać szansę jaką stwarza Akademia Górniczo-Hutnicza.
Zapraszamy na niemiecki, francuski, rosyjski i hiszpański!!!
W przypadku pytań i wątpliwości można pisać na adres:
mgr Dorota Lupa

powrót