Aktualności

Informacja dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia posiadających certyfikat znajomości języka obcego.


2017-02-09

Studium Języków Obcych AGH uprzejmie przypomina, że na podstawie Uchwały Senatu AGH Nr 30/2015 z 4 marca 2015r., §6 pkt.1 studenci studiów niestacjonarnych I stopnia posiadający certyfikat językowy (patrz załącznik nr 2 do Uchwały Senatu) są zwolnieni z odbywania zajęć i egzaminu z języka obcego.
Warunkiem zwolnienia z odbywania lektoratu i egzaminu oraz otrzymania stosownego zaświadczania jest złożenie ww. dokumentu przed rozpoczęciem każdego semestru w sekretariacie SJO: pok.313, budynek D-11, ul. Kawiory 26A w godzinach 10.00 -13.00.

powrót