Aktualności

Specjalistyczny Język B2+ - NIEMIECKI, FRANCUSKI, ROSYJSKI i HISZPAŃSKI


2017-09-27

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora AGH studenci studiów drugiego stopnia mają obowiązek uczestniczenia w lektoracie języka obcego na poziomie B2+ i do zdania egzaminu końcowego. Zgodnie z tym Zarządzeniem na poziomie B2+ należy uczyć się tego języka, z którego został zdany egzamin B2. Informacje o pierwszym spotkaniu dla osób, które zdały egzamin z języka NIEMIECKIEGO na poziomie B2:

Wydział Pierwsze zajęcia prowadzący
IMiR 3.X. wt. 14.00-15.30 s. H65 D8 Mgr Marlena Mazur
GiG Zarz. i Inż. Prod. 3.X. wt. 20.00 s. 307 D11 Dr Robert Rogala
WZ 3.X. wt. 20.00 s. 307 D11 Dr Robert Rogala
GiG Budownictwo 9.X. pon. 19.30 s.314 D-11 Mgr Marlena Mazur
IEiT 9.X. pon. 19.30 s.314 D-11 Dr Marek Olszański
MN 9.X. pon. 19.30 s.314 D-11 Mgr Marlena Mazur
WO 9.X. pon. 19.30 s.314 D-11 Mgr Marlena Mazur
IMiIP 9.X. pon. 19.30 s.314 D-11 Mgr Marlena Mazur
EAIiIB 9.X. pon. 19.30 s.314 D-11 Dr Marek Olszański
WH 9.X. pon. 19.30 s.314 D-11 Dr Marek Olszański
MS 9.X. pon. 19.30 s.314 D-11 Dr Marek Olszański
GGiOŚ 9.X. pon. 19.30 s.314 D-11 Dr Marek Olszański

Osoby, które zdały egzamin B2 z języka FRANCUSKIEGO, proszone są o kontakt mailowy z panią mgr Beatą Dulian:
dulian@agh.edu.pl - mgr Beata Dulian

Osoby, które zdały egzamin B2 z języka ROSYJSKIEGO, proszone są o kontakt mailowy z panią mgr Anną Stępniowską:
anstep@agh.edu.pl - mgr Anna Stępniowska

Osoby, które zdały egzamin B2 z języka HISZPAŃSKIEGO, proszone są o kontakt mailowy z panią mgr Magdaleną Pabisiak: magpabisiak@gmail.com - mgr Magdalena Pabisiak

powrót