Aktualności

Nowy kurs języka francuskiego na poziomie B1


2018-01-15

Serdecznie zapraszamy studentów drugiego semestru studiów, którzy zdali egzamin B2 w AGH z innego języka lub zaliczyli obowiązkowy lektorat na podstawie posiadanego certyfikatu , do udziału w bezpłatnych zajęciach z języka francuskiego na poziomie B1.
NOWY KURS JĘZYKA FRANCUSKIEGO B1 przeznaczony jest dla studentów, którzy opanowali znajomość języka francuskiego na poziomie podstawowym (A2) i chcą kontynuować jego naukę na poziomie średniozaawansowanym (B1). W semestrze letnim 2017/18 kurs obejmuje 30 godzin nauki , podczas której spotkania stacjonarne uzupełnione są zajęciami odbywanymi na platformie moodle AGH (ok. 30%). Forma ta pozwala na optymalne wykorzystanie czasu tradycyjnych zajęć na rozwijanie umiejętności komunikacyjnych (mówienie, rozumienie), podczas gdy ćwiczenia gramatyczne i leksykalne wykonywane są on-line, w oparciu o atrakcyjne materiały o różnorodnej formie. Po zaliczeniu pierwszego semestru istnieje możliwość kontynuacji nauki w trzecim i czwartym semestrze studiów (45 + 60 godzin).
Kurs zawiera treści języka ogólnego (sytuacje życia codziennego, procesy i zjawiska zachodzące we współczesnym świecie), oraz fakultatywny moduł „PASZPORT DLA INŻYNIERA” (materiały przygotowujące do podjęcia studiów we Francji w ramach projektów UE i umów międzyuczelnianych, podjęcia pracy za granicą lub w firmach zagranicznych, elementy języka specjalistycznego, rozwijające umiejętność użycia języka francuskiego w kontekście nauki i techniki).
Po ukończonym kursie student może przystąpić do egzaminu B1 i otrzymać certyfikat znajomości języka francuskiego na poziomie B1 wydany przez naszą uczelnię.br Zgłoszenia na kurs (zawierające imię, nazwisko, nr indeksu i wydział) przyjmujemy do dnia 5.03. 2018 r. pod adresem: dulian@agh.edu.pl. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

powrót