Aktualności

JĘZYKI OBCE PRZEZ INTERNET


2018-02-12

Uprzejmie informujemy, że Studium Języków Obcych AGH przyjmuje zapisy na językowe kursy e-learningowe dla studentów.

Język francuski - poziom A2
Kurs przeznaczony jest dla studentów, którzy mieli już kontakt z językiem francuskim (np. w szkole średniej: ok. 150 godzin).

Język niemiecki - poziom B1
Kurs przeznaczony jest dla studentów znających język niemiecki w stopniu średniozaawansowanym.

Zajęcia prowadzone są metodą on-line. Dodatkowo raz w miesiącu odbywają się zajęcia prowadzone metodą tradycyjną.
Po ukończeniu kursu studenci otrzymują certyfikat, mogą również kontynuować naukę na wyższych poziomach zaawansowania w ramach zajęć lektoratowych w dalszym toku studiów. Kurs jest nieodpłatny.

Zgłoszenia można dokonać, przesyłając swoje dane (imię, nazwisko, wydział, rok studiów) na adres:

dulian@agh.edu.pl (j.francuski)

bodzek@agh.edu.pl (j.niemiecki)

w terminie do dnia 8 marca 2018 r.

Ostateczne ustalenie listy uczestników nastąpi podczas zebrania organizacyjnego:
Język francuski – 9 marca 2018, godz. 19.30, sala 314 (D-11,ul.Kawiory 26a)

Język niemiecki – 8 marca 2018, godz. 19.30, sala 314 (D-11,ul.Kawiory 26a)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

powrót