Aktualności

Organizacja egzaminu B-2 ‑ semestr letni 2017/2018
Informacja o salach egzaminu poprawkowego wyznaczonego na 2018-09-10 będzie podana 7 września 2018 do godziny 13:00.


2018-08-30

I termin

25.06.2018 ‑ egzamin pisemny dla III roku oraz II roku (termin zerowy)


  • jęz. angielski ‑ 3 bloki rozpoczynające się o godz. 8.15, 10.15 oraz 12.15 ‑ podział alfabetyczny
  • pozostałe języki ‑ godzina 12.15


26.06.2018 ‑ egzamin pisemny dla I roku (termin zerowy)


  • jęz. angielski ‑ godz. 8.15 ‑ podział alfabetyczny
  • pozostałe języki ‑ godzina 10.15


‑ Do 19 czerwca dopuszczanie studentów do egzaminu
‑ 22 czerwca (ok. godziny 13.00) podział na komisję - informacje po wpisaniu numeru indeksu

‑ informacje na stronie: Egzamin B‑2

powrót