Aktualności

JĘZYKI OBCE PRZEZ INTERNET


2019-09-26

Uprzejmie informujemy, że Studium Języków Obcych AGH przyjmuje zapisy na językowe kursy e-learningowe dla studentów.
Kursy przeznaczone są dla studentów, którzy nieobowiązkowo chcą kontynuować naukę języka po szkole średniej, o różnym poziomie zaawansowania.

Język francuski – poziom A2 oraz poziom B1
Kurs A2 (45 godz.) prowadzony jest głównie na Platformie Moodle AGH, dodatkowo raz w miesiącu odbywają się zajęcia metodą tradycyjną.
Kurs B1 obejmuje 60 godzin nauki, podczas której cotygodniowe, 90-minutowe spotkania stacjonarne uzupełnione są zajęciami odbywanymi na Platformie Moodle AGH.

Język niemiecki – poziom A2 oraz poziom B1
Kurs A2 trwa jeden semestr i obejmuje 30 godzin nauki.
Kurs B1 trwa dwa semestry i obejmuje 90 godzin nauki.
Kursy prowadzone są metodą on – line na Uczelnianej Platformie e-Learningowej. Dodatkowo raz w miesiącu odbywają się 90-minutowe zajęcia prowadzone metodą tradycyjną.
Po ukończeniu kursów studenci otrzymują certyfikat. Mogą również kontynuować naukę na wyższych poziomach zaawansowania w ramach zajęć lektoratowych w dalszym toku studiów. Kurs jest nieodpłatny.
Zgłoszenia można dokonać, przesyłając swoje dane (imię, nazwisko, wydział, rok studiów) na adres:
dulian@agh.edu.pl (j.francuski)
bodzek@agh.edu.pl (j.niemiecki)
w terminie do dnia 14 października 2019 r.
Ostateczne ustalenie listy uczestników nastąpi podczas zebrania organizacyjnego w dniu 14. 10. 2019.
Język francuski – A2 godz. 19.30, sala 307 (D–11), B1 godz. 20.00, sala 307 (D-11)
Język niemiecki – godz. 19.30, sala 314 (D–11)SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

powrót