Aktualności

  • Kurs języka chińskiego w ramach programu „Klasy Konfucjańskie”


   2020-09-24

   Więcej »

  • Język specjalistyczny na studiach II stopnia. Język angielski.


   2020-09-24

   Więcej »

  • INFORMACJA DLA STUDENTÓW NIESTACJONARNYCH DOTYCZĄCA ORGANIZACJO GRUP LEKTORATOWYCH JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SEM. ZIM. 2020/2021


   2020-09-24

   Więcej »

  • INFORMACJA DLA STUDENTÓW II STOPNIA STUDIÓW, KTÓRZY ROZPOCZYNAJĄ LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO W SEM. ZIM. 2020/21


   2020-09-22

   Więcej »

  • INFORMACJA DLA STUDENTÓW DRUGIEGO ROKU I STOPNIA STUDIÓW STACJONARNYCH


   2020-09-22

   Więcej »

  • Niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, polski- warunki, powroty po urlopach


   2020-09-13

   Więcej »

  • Informacja tylko dla studentów z zaległościami i studentów powracających po urlopie !!!


   2020-09-10

   Więcej »

  • JĘZYK ANGIELSKI JAKO DRUGI JĘZYK
   (PO ZDANIU EGZAMINU B2 W TERMINIE ZEROWYM)


   2020-09-10

   Więcej »

  • Drugi język w Studium Języków Obcych AGH na studiach 1 stopnia


   2020-09-02

   Więcej »

  • UWAGA! DOT. CERTYFIKATÓW I ZAŚWIADCZEŃ JĘZYKOWYCH


   2020-07-06

   Więcej »

  • Informacje dla studentów przystępujących do egzaminu B2 w sesji po semestrze letnim 2019/2020


   2020-05-28

   Więcej »

  • Decyzja Dyrektora Studium Języków Obcych z dnia 29.05.2020 roku w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania SJO od 1.06.2020 w okresie zagrożenia epidemicznego (zgodnie z Zarządzeniem nr 32/2020 Rektora AGH)


   2020-05-29

   Więcej »

  • Decyzja Dyrektora Studium Języków Obcych z dnia 17.03.2020 roku w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania SJO w okresie zagrożenia epidemicznego (zgodnie z Zarządzeniem nr 16/2020 Rektora AGH)


   2020-03-17

   Więcej »