Certyfikat Językowy

W celu zamówienia certyfikatu, zgodnie z informacją na naszej stronie internetowej, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres: sjo@agh.edu.pl i podanie w niej numeru albumu, poziomu egzaminu oraz informację w którym języku certyfikat ma być wystawiony (język polski lub język egzaminu). Przysługuje jeden egzemplarz za każdy zdany egzamin. O możliwości odbioru powiadomimy gdy certyfikat będzie gotowy.
Osoby, które zdawały egzamin w formie zdalnej otrzymują jedynie zaświadczenia.


ZARZĄDZENIE Nr 35/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie uczelnianych certyfikatów językowych wydawanych przez Studium Języków Obcych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w zakresie nauczanych języków obcych


Wpłaty dokonywane za wydanie dodatkowego certyfikatu - Nr rach. bankowego:
BANK PKO S.A. KRAKÓW
96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

z dopiskiem "za wydanie dodatkowego certyfikatu językowego"