Dydaktyka

Model kształcenia
Naszym zadaniem jako jednostki uczelnianej jest realizowanie spójnego programu służącego kształceniu umiejętności językowych studentów i doktorantów. Przygotowujemy naszych studentów do sprawnego posługiwania się językami obcymi w praktycznych sytuacjach związanych z:

 • nauką
 • praktykami zagranicznymi
 • pracą

Naszym słuchaczem jest młody człowiek, który :

 • ma szansę wyjazdu na praktykę zagraniczną
 • uczestniczy w wykładach w języku obcym
 • jest lub będzie członkiem koła naukowego lub innej organizacji studenckiej
 • korzysta z literatury fachowej w języku obcym
 • będzie pracował w firmie międzynarodowej, gdzie językiem firmy jest język obcy
 • będzie pracował w firmie polskiej, która sprzedaje swoje usługi czy produkty za granicę bądź ma kontakty z firmami zagranicznymi
 • będzie poszukiwał pracy w Polsce, ale uczestniczył w procesie rekrutacji odbywającym się w języku obcym
 • będzie szukał pracy bezpośrednio za granicą

Nasz słuchacz będzie potrzebował języka obcego w celu:

 • przygotowywania oraz wygłaszania prezentacji
 • aktywnego udziału w wykładach, seminariach ,spotkaniach oraz szkoleniach
 • sporządzania raportów
 • korzystania z literatury fachowej
 • udziału w procesie rekrutacji
 • prowadzenia szeroko rozumianej korespondencji
 • utrzymywania bezpośrednich i telefonicznych kontaktów z partnerami zagranicznymi
 • funkcjonowania w typowych sytuacjach życia codziennego

Do realizacji tych celów służy odpowiedni dobór :

 • treści programów dla poszczególnych poziomów
 • metod
 • środków

Proponujemy kursy ogólne z elementami języka specjalistycznego oraz wiele kursów o wysokim stopniu specjalizacji przygotowanych tak, aby zaspokoić potrzeby studentów konkretnych wydziałów , a nawet specjalizacji . Proponujemy metody tradycyjne , multimedialne oraz e-learningowe. Organizujemy różnorodne konkursy językowe, prowadzimy Dni Języków Obcych . Współpracujemy z organizacjami studenckimi oraz ośrodkami zajmującymi się certyfikacją umiejętności językowych. Wielu z naszych lektorów jest licencjonowanymi egzaminatorami. Jesteśmy nowocześni.