Uchwała Senatu AGH nr 180/2016 z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA LEKTORATU JĘZYKA OBCEGO Skrótowa informacja dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia (nabór na AGH: 2017/18) Deklaracja wyboru drugiego języka dla studentów uprawnionych do zdawania egzaminu B2 w terminie "0"