Uchwała Senatu AGH nr 30/2015 z 4 marca 2015 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo-Hutniczej. WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA LEKTORATU JĘZYKA OBCEGO Deklaracja wyboru drugiego języka dla studentów uprawnionych do zdawania egzaminu B2 w terminie "0"