Uchwała Senatu AGH nr 180/2016 z 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Skrótowa informacja dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia (nabór na AGH: 2018/19) dotyczy Wydziałów: EiP, FiIS, GGiI¦, Humanistycznego i MS