Egzamin B2 w w sesji zimowej 2022/2023

Studia stacjonarne 1 stopnia:Część ustna – planowana jest bezpośrednio po części pisemnej.