Uchwała Nr 57/2019Senatu AGH z dnia 24 kwietnia 2019 r.w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Skrótowa informacja dla studentów 1 roku studiów stacjonarnych I stopnia (nabór na AGH: 2020/2021)