Uchwała Nr 57/2019Senatu AGH z dnia 24 kwietnia 2019 r.w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Informacja dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia (nabór na AGH: 2022/23) rozpoczynających lektoraty w semestrze letnim 2022/2023 Information for 1st year full time undergraduate students (Year of entry 2022/2023) starting their language course in the summer semester of the academic year 2022/2023