STUDENCI DOPUSZCZENI DO 2 terminu poprawkowego
    egzaminu B2, studiów stacjonarnych
    I stopnia - 7 września 2020 roku


    Dokładne informację o sposobie zdawania egzaminu, informację o godzinie rozpoczęcia poszczególnych części egzaminu pojawią się na stronie SJO w dniu 4 września 2020.    Uwaga! w przypadku problemów: brak na liście, brak dopuszczenia do egzaminu pisz na adres: mol@agh.edu.pl

Proszę wprowadzić numer indeksu