STUDENCI DOPUSZCZENI DO 2 terminu
    egzaminu B2 , studiów stacjonarnych I stopnia (kierunków inżynierskich) - 1 września czerwca 2015 r.

    Termin dopuszczania studentów (dotyczy studentów 3 roku, którzy nie uzyskali dopuszczenia do 1 terminu) - 26 sierpnia 2015 r.
    Uwaga! w przypadku problemów - brak na liście, brak dopuszczenia do egzaminu - interweniuj u swojego lektora, ew. pisz na adres: mol@agh.edu.pl

Proszę wprowadzić numer indeksu