Wyniki egzaminu B2 z dnia 13 czerwca 2016 roku

Proszę wprowadzić numer indeksu