Wyniki egzaminu B2 z dnia 17 grudnia 2014 roku

Proszę wprowadzić numer indeksu