Wyniki egzaminu B2 z 10 września 2018 roku

Proszę wprowadzić numer indeksu