STUDENCI DOPUSZCZENI DO 1 terminu
    egzaminu B2 , studiów stacjonarnych I stopnia (kierunków licencjackich) - 2 lutego 2015 r.

    Uwaga! w przypadku problemów - brak na liście, brak dopuszczenia do egzaminu lub brak zaznaczenia posiadania certyfikatu - interweniuj u swojego lektora, ew. pisz na adres: mol@agh.edu.pl

Proszę wprowadzić numer indeksu