Wyniki egzaminu B2 z dnia 23 czerwca 2015 roku

Proszę wprowadzić numer indeksu