Wyniki egzaminu B2 z dnia 9 września 2014 roku

Proszę wprowadzić numer indeksu