STUDENCI DOPUSZCZENI DO 1 terminu poprawkowego egzaminu
    B2 - 1 wrzeœnia 2014

    Uwaga! w przypadku problemów - brak na liście, brak dopuszczenia do egzaminu lub brak zaznaczenia posiadania certyfikatu - interweniuj u swojego lektora, ew. pisz na adres: mol@agh.edu.pl
    .

Proszę wprowadzić numer indeksu