Wyniki egzaminu B2 z dnia 8 września 2015 roku

Proszę wprowadzić numer indeksu