Wyniki egzaminu B2 z dnia 2 lutego 2016 roku

Proszę wprowadzić numer indeksu