Wyniki egzaminu B2 z dnia 25 czerwca 2014 roku

Proszę wprowadzić numer indeksu