Wyniki egzaminu B2 z dnia 12 lutego 2018 roku

Proszę wprowadzić numer indeksu