Koło Naukowe BLABEL

Studenckie Koło Naukowe Blabel działa przy SJO od maja 2007 roku. Od tej pory zorganizowaliśmy kilkanaście spotkań z udziałem gości ważnych i ciekawych, imprezy o charakterze integracyjnym z atrakcyjnym programem krajoznawczym, artystycznym i towarzyskim, obozy, koncerty, występy teatralne. W ramach działalności naukowej koła członkowie Blabela prezentowali swoje referaty podczas LLVIII i XLIX Sesji Kół Naukowych Pionu Górniczego (2 referaty w 2007 i aż 10 w 2008 roku, co pozwoliło na stworzenie oddzielnej sekcji językowej). Członkiem Blabela może zostać każdy student AGH zainteresowany działalnością związaną z poszerzaniem własnych umiejętności językowych oraz wiedzy o językach i posługujących się nimi społecznościach, a także promowaniem idei wielojęzyczności i integracji międzynarodowej. Kodeks Blabela jest prosty: otwartość, swoboda, życzliwość. Znacznie więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej: Koło Naukowe Blabel. Zapraszamy!