Linki

Wpłaty dokonywane przez studentów studiów stacjonarnych - Nr rach. bankowego:

46 1240 2294 1111 0010 7367 5740

Bank Pekao S.A. Kraków


Wpłaty dokonywane przez studentów studiów niestacjonarnych - Nr rach. bankowego:

48 1240 2294 1111 0010 7367 5607

Bank Pekao S.A. Kraków


EGZAMIN PRZED OBRONĄ DOKTORATU

BANK PKO S.A. KRAKÓW
96 1240 4722 1111 0000 4858 2922


z dopiskiem: egzamin z języka ................. w SJO AGHKwestionariusz osobowy


Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie


Wpłaty dokonywane za wydanie dodatkowego certyfikatu - Nr rach. bankowego:

BANK PKO S.A. KRAKÓW
96 1240 4722 1111 0000 4858 2922


z dopiskiem "za wydanie dodatkowego certyfikatu językowego"