Linki

EGZAMIN PRZED OBRONĄ DOKTORATU

BANK PKO S.A. KRAKÓW
96 1240 4722 1111 0000 4858 2922


z dopiskiem: egzamin z języka ................. w SJO AGHKwestionariusz osobowy


Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie


Wpłaty dokonywane za wydanie dodatkowego certyfikatu - Nr rach. bankowego:

BANK PKO S.A. KRAKÓW
96 1240 4722 1111 0000 4858 2922


z dopiskiem "za wydanie dodatkowego certyfikatu językowego"