Szanowni Państwo,

Zapraszamy do skorzystania ze strony SYLABUSY KRK SJO AGH. Strona powstała aby zapoznać Państwa z pełną ofertą edukacyjną dla studentów, którzy rozpoczynają naukę na Naszej Uczelni, na studiach I i II stopnia, w roku akademickim 2012/2013.
Oferta została przygotowana zgodnie z postanowieniami Uchwały Senatu Nr 25/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie ogólnych zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo-Hutniczej.


Dla kogo przeznaczona jest strona?

Strona przeznaczona jest jak pomoc dla członków Uczelniany Zespołów ds. Krajowych Ram Kwalifikacji. Jest również ogólnodostępnym źródłem informacji na temat oferty edukacyjnej SJO AGH dla pracowników i studentów Naszej Uczelni.

Jakie informacje można tu znaleźć?

Na stronie znajdą Państwo foldery zawierające pogrupowane sylabusy modułów języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i rosyjskiego na studiach I i II stopnia.

Jak odszukać interesujący nas sylabus?

Foldery oznaczone są numerami i opisane , w skrócie, zgodnie z zawartą w nich treścią. Poniżej podajemy numeracje i pełne opisy folderów.

Jak można wykorzystać znajdujące się na stronie pliki i foldery?

Po znalezieniu interesującego Państwa sylabus lub pakietu sylabusów, pliki można ściągnąć na swój komputer lub umieścić na stronie KRK Wydziału .

Uwagi dodatkowe

 • Dokumenty są dostępne tylko z komputerów AGH.
 • Oferta na studiach I stopnia dotyczy wszystkich wydziałów.
 • Na studiach inżynierskich moduł język obcy obowiązkowy realizowany jest w trakcie 4 semestrów ( III- VI semestr studiów).
 • Na studiach licencjacki moduł język obcy obowiązkowy realizowany jest w trakcie 3 semestrów ( III-V semestr studiów).

Numeracja i pełny opis folderów

 1. Język angielski B-2 - kurs obowiązkowy na studiach I stopnia
 2. Język francuski B-2 - kurs obowiązkowy na studiach I stopnia
 3. Język hiszpański B-2 - kurs obowiązkowy na studiach I stopnia
 4. Język niemiecki B-2 - kurs obowiązkowy na studiach I stopnia
 5. Język rosyjski B-2 - kurs obowiązkowy na studiach I stopnia
 6. Język angielski - kursy dodatkowe na studiach I stopnia po zdanym egzaminie na poziomie B-2
 7. Język francuski - kursy dodatkowe na studiach I stopnia po zdanym egzaminie na poziomie B-2
 8. Język hiszpański - kursy dodatkowe na studiach I stopnia po zdanym egzaminie na poziomie B-2
 9. Język niemiecki - kursy dodatkowe na studiach I stopnia po zdanym egzaminie na poziomie B-2
 10. Język rosyjski - kursy dodatkowe na studiach I stopnia po zdanym egzaminie na poziomie B-2
 11. Język angielski - obowiązkowe kursy specjalistyczne B-2+ na studiach II stopnia ( folder zawiera foldery z sylabusami dla poszczególnych wydziałów
 12. Język francuski - obowiązkowe kursy specjalistyczne B-2+ na studiach II stopnia
 13. Język hiszpański - obowiązkowe kursy specjalistyczne B-2+ na studiach II stopnia
 14. Język niemiecki - obowiązkowe kursy specjalistyczne B-2+ na studiach II stopnia
 15. Język rosyjski - obowiązkowe kursy specjalistyczne B-2+ na studiach II stopnia

Dokumenty

Nie posiadasz uprawnień do przegladania danych