60-GODZINNY INTENSYWNY KURSU DOKSZTAŁCAJĄCY JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO DLA OBCOKRAJOWCÓW – PRZYSZŁYCH STUDENTÓW AGH