Odpłatne egzaminy certyfikujące z języków obcych

Zasady przystępowania do odpłatnych egzaminów certyfikujących z języków obcych określa ZARZĄDZENIE Nr 23/2022 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie odpłatnych egzaminów certyfikujących przeprowadzanych przez Studium Języków Obcych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Szczegółowych informacji udziela i zapisy przyjmuje mgr Renata Skiba :

  • tel: (12) 617 47 46
  • e-mail : biuro.sjo@agh.edu.pl
ZARZĄDZENIE Nr 23/2022 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 25 marca 2022 r.