Opłaty

Opłata za powtarzanie lektoratu z powodu niezadowalających wyników:
Opłata za powtarzanie lektoratu