Kadra dydaktyczna

mgr Barbara Durlik

Kierownik Zespołu Języka Angielskiego

stanowisko:starszy lektor
język:angielski
pokój:D-11, pok. 301
telefon:012 617-32-98
e-mail:bdurlik@agh.edu.pl
inne:
dyĹźury:
Czwartek13:00-14:002020.01.30
Poniedziałek11:00-12:002020.02.03
Środa11:00-12:002020.02.05
Poniedziałek11:00-12:002020.02.10
Środa11:00-12:002020.02.12


mgr Rafał Głowacz

Z-ca Kierownika Zespołu Języka Angielskiego

stanowisko:lektor
język:angielski
pokój:D-11, pok. 301
telefon:012 617-32-98
e-mail:rglowacz@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Poniedziałek12:50-13:50
Środa11:15-12:1515.01.2020 - zmiana godzin dyżuru na 12.30 - 13.30
Środa12:15-13:15DYŻUR DODATKOWY