Kadra dydaktyczna

mgr Anna Krukiewicz-Gacek

Kierownik Zespołu Języka Angielskiego

stanowisko:starszy wykładowca
język:angielski
pokój:D-11, pok. 301
telefon:012 617-32-98
e-mail:kruk@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Środa11:30-12:302016.01.27
Czwartek10:30-11:302016.01.28
Wtorek10:30-11:302016.02.02
Środa08:00-09:002016.02.03
Wtorek09:30-10:302016.02.16
Piątek08:30-09:302016.02.19


mgr Barbara Durlik

Z-ca Kierownika Zespołu Języka Angielskiego

stanowisko:starszy wykładowca
język:angielski
pokój:D-11, pok. 314, 315
telefon:012 617-32-36, 012 617-32-37
e-mail:bdurlik@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Wtorek10:00-11:002016.01.26
Czwartek10:00-11:002016.01.28
Poniedziałek10:00-11:002016.02.01
Wtorek10:00-11:002016.02.02
Poniedziałek10:00-11:002016.02.15
Środa10:00-11:002016.02.17