Kadra dydaktyczna

mgr Donata Jaworska-Głód

Kierownik Zespołu Języka Angielskiego

stanowisko:starszy wykładowca
język:angielski
pokój:D-11, pok. 301
telefon:012 617-32-98
e-mail:glod@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
wtorek12:00-13:00
czwartek14:00-15:00


mgr Anna Krukiewicz-Gacek

Z-ca Kierownika Zespołu Języka Angielskiego

stanowisko:starszy wykładowca
język:angielski
pokój:D-11, pok. 301
telefon:012 617-32-98
e-mail:kruk@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
środa10:30-11:30
czwartek10:00-11:00