Kadra dydaktyczna

mgr Barbara Durlik

Kierownik Zespołu Języka Angielskiego

stanowisko:starszy wykładowca
język:angielski
pokój:D-11, pok. 314, 315
telefon:012 617-32-36, 012 617-32-37
e-mail:bdurlik@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Środa09:30-10:302017.02.22
Czwartek09:30-10:302017.02.23


mgr Magdalena Dziewit

Z-ca Kierownika Zespołu Języka Angielskiego

stanowisko:wykładowca
język:angielski
pokój:D-11, pok. 314, 315
telefon:012 617-32-36, 012 617-32-37
e-mail:dziewit@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Poniedziałek10:30-11:302017-02-20
Wtorek09:00-10:002017-02-21