Kadra dydaktyczna

mgr Barbara Durlik

Kierownik Zespołu Języka Angielskiego

stanowisko:starszy wykładowca
język:angielski
pokój:D-11, pok. 314, 315
telefon:012 617-32-36, 012 617-32-37
e-mail:bdurlik@agh.edu.pl
inne:
dyĹźury:
Poniedziałek13:30-14:302017.06.19
Środa11:30-12:302017.06.21
Wtorek09:30-10:302017.06.27
Czwartek09:30-10:302017.06.29 ostateczny termin uzyskania zaliczenia przed II terminiem egzaminu (dotyczy tylko studentów III roku)
Piątek09:30-10:302017.09.01
Poniedziałek09:30-10:302017.09.04 ostateczny termin uzyskania zaliczenia przed II terminiem poprawkowym egzaminu (dotyczy tylko studentów III roku)
Wtorek09:30-10:302017.09.12
Środa09:30-10:302017.09.13
Poniedziałek09:30-10:302017.09.18
Środa09:30-10:302017.09.20
Środa12:00-13:002017.09.27
Czwartek09:30-10:302017.09.28


mgr Magdalena Dziewit

Z-ca Kierownika Zespołu Języka Angielskiego

stanowisko:wykładowca
język:angielski
pokój:D-11, pok. 314, 315
telefon:012 617-32-36, 012 617-32-37
e-mail:dziewit@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Wtorek10:00-11:002017-06-20
Czwartek10:00-11:002017-06-22
Poniedziałek10:30-11:302017-06-26
Środa10:00-11:002017-06-28 ostateczny termin uzyskania zaliczenia przed II terminem egzaminu B2
Piątek11:00-12:002017-09-01
Poniedziałek10:00-11:002017-09-04
Środa09:00-10:002017-09-06 ostateczny termin uzyskania zaliczenia przedIII terminem egzaminu B2
Poniedziałek10:00-11:002017-09-11
Czwartek10:00-11:002017-09-14
Poniedziałek10:00-11:002017-09-18
Środa10:00-11:002017-09-20
Poniedziałek10:00-11:002017-09-25
Środa10:00-11:002017-09-27