Kadra dydaktyczna

mgr Donata Jaworska-Głód

Kierownik Zespołu Języka Angielskiego

stanowisko:starszy wykładowca
język:angielski
pokój:D-11, pok. 301
telefon:012 617-32-98
e-mail:glod@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
25 czerwca09:00-10:00
30 czerwca09:00-10:00
2 lipca09:00-10:00
3 lipca12:30-13:30
7 lipca09:00-10:00
1 września09:00-10:00
3 września09:00-10:00
5 września09:00-10:00
8 września09:00-10:00
10 września09:00-10:00
15 września09:00-10:00
18 września09:00-10:00
22 września09:00-10:00
24 września09:00-10:00


mgr Anna Krukiewicz-Gacek

Z-ca Kierownika Zespołu Języka Angielskiego

stanowisko:starszy wykładowca
język:angielski
pokój:D-11, pok. 301
telefon:012 617-32-98
e-mail:kruk@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
27 czerwca12:00-13:00
30 czerwca11:00-12:00
1 lipca09:00-10:00
4 lipca11:00-12:00
8 lipca10:00-11:00
1 września09:00-10:00
3 września09:00-10:00
5 września09:00-10:00
8 września09:00-10:00
10 września09:00-10:00
15 września09:00-10:00
18 września09:00-10:00
22 września09:00-10:00
24 września09:00-10:00