Kadra dydaktyczna

mgr Barbara Durlik

Kierownik Zespołu Języka Angielskiego

stanowisko:starszy wykładowca
język:angielski
pokój:D-11, pok. 301
telefon:012 617-32-98
e-mail:bdurlik@agh.edu.pl
inne:
dyĹźury:
Piątek08:30-09:302017.09.01
Poniedziałek08:30-09:302017.09.04 ostateczny termin uzyskania zaliczenia przed II terminiem poprawkowym egzaminu (dotyczy tylko studentów III roku)
Wtorek08:30-09:302017.09.12
Piątek08:30-09:302017.09.15
Poniedziałek09:30-10:302017.09.18
Środa08:30-09:302017.09.20
Wtorek12:30-13:302017.09.26
Środa09:30-10:302017.09.27


mgr Ilona Dąbrowska

Z-ca Kierownika Zespołu Języka Angielskiego

stanowisko:lektor
język:angielski
pokój:D-11, pok. 301
telefon:012 617-32-98
e-mail:ilonadab@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Środa10:30-11:302017.06.21
Czwartek10:30-11:302017.06.22
Poniedziałek10:00-11:002017.06.26
Środa10:00-11:002017.06.28 termin ostateczny na uzyskanie zaliczenia przed II terminem egzamniu koncowego
Poniedziałek09:00-10:002017.09.04
Środa09:00-10:002017.09.06 termin ostateczny na uzyskanie zaliczenia przed III terminem egzaminu koncowego
Poniedziałek09:00-10:002017.09.11
Wtorek09:00-10:002017.09.12
Czwartek09:00-10:002017.09.21
Piątek09:00-10:002017.09.22
Wtorek10:00-11:002017.09.26
Czwartek10:00-11:002017.09.28