Kadra dydaktyczna

mgr Barbara Durlik

Kierownik Zespołu Języka Angielskiego

stanowisko:starszy wykładowca
język:angielski
pokój:D-11, pok. 314, 315
telefon:012 617-32-36, 012 617-32-37
e-mail:bdurlik@agh.edu.pl
inne:
dyĹźury:
Poniedziałek10:00-11:00
Środa13:00-14:00


mgr Magdalena Dziewit

Z-ca Kierownika Zespołu Języka Angielskiego

stanowisko:wykładowca
język:angielski
pokój:D-11, pok. 314, 315
telefon:012 617-32-36, 012 617-32-37
e-mail:dziewit@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Środa13:00-14:00
Piątek11:00-12:00