Kadra dydaktyczna

mgr Anna Krukiewicz-Gacek

Kierownik Zespołu Języka Angielskiego

stanowisko:starszy wykładowca
język:angielski
pokój:D-11, pok. 301
telefon:012 617-32-98
e-mail:kruk@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Czwartek10:30-12:001.10.2015
Poniedziałek10:00-12:005.10.2015
Środa10:00-11:007.10.2015


mgr Barbara Durlik

Z-ca Kierownika Zespołu Języka Angielskiego

stanowisko:starszy wykładowca
język:angielski
pokój:D-11, pok. 314, 315
telefon:012 617-32-36, 012 617-32-37
e-mail:bdurlik@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Czwartek12:00-13:301.10.2015
Wtorek12:00-13:306.10.2015
Środa13:00-14:007.10.2015
Piątek14:00-15:009.10.2015