Kadra dydaktyczna


mgr Beata Dulian

stanowisko:starszy lektor
język:francuski
pokój:D-11, pok. 314, 315
telefon:012 617-32-36, 012 617-32-37
e-mail:dulian@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Poniedziałek12:00-13:00mail
Piątek12:00-13:00mail
harmonogram:
MW 2MW2 A1 Poniedziałek 16:30 17:15 309 D-11
MW 2MW2 A1 Wtorek 17:45 20:00 217 D-13
MW 2MW1 B2 Środa 19:30 21:00 117 D-8
MW 2MW1 B2 Czwartek 14:00 15:30 88 D-8
MW 1MW1 B1 Czwartek 19:00 20:30 308 D-13