Kadra dydaktyczna

Kierownik Zespołu Języków Germańskich Romańskich i Słowiańskich

mgr Dorota Lupa

stanowisko:starszy lektor
język:niemiecki
pokój:D-11, pok. 301
telefon:012 617-32-98
e-mail:dolupa@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Wtorek08:45-09:45
Czwartek08:45-09:45