Pełnomocnik Dyrektora SJO ds Jakości Kształcenia

Pełnomocnikiem Dyrektora SJO ds Jakości Kształcenia jest mgr Dorota Skrynicka-Knapczyk.