Zespół ds Jakości Kształcenia

Zespół ds Jakości Kształcenia działa w następującym składzie:


mgr Dorota Skrynicka-Knapczyk - Z-ca Kierownika Studium Języków Obcych (pełnomocnik)
mgr Rafał Głowacz - Z-ca Kierownika Zespołu Języka Angielskiego
mgr Dorota Lupa - Kierownik Zespołu Języków Germańskich, Romańskich i Słowiańskich
mgr Monika Hryniewicz - Wykładowca języka angielskiego