Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych


Kontakt:

Koordynatorzy zadań w Studium Języków Obcych:

 • Koordynator Projektu
  mgr Anna Krukiewicz-Gacek
  tel. 12 617 32 03
  Pawilon D-11, pokój 304
 • Koordynator szkoleń
  mgr Dorota Skrynicka-Knapczyk
  tel. 12 617 32 03
  Pawilon D-11, pokój 304


ZADANIE

Warsztatowe zajęcia językowe z języka angielskiego dedykowane studentom kierunków informatycznych o niższych kompetencjach językowych.

Dwa terminy zajęć do wyboru. Ilość miejsc ograniczona.
Kto może uczestniczyć w szkoleniu?

W semestrze zimowym 2018/2019 do udziału w zajęciach zapraszamy studentów  studiów stacjonarnych 
I stopnia  studiujących  na kierunkach informatycznych

którzy w momencie rozpoczęcia kursu są studentami i zdali egzamin centralny B-2 z języka angielskiego.

Czy ocena z egzaminu B-2 z języka angielskiego będzie kryterium  wyboru uczestników  szkolenia?

Tak, podstawowym zadaniem kursu jest podniesienie kompetencji językowych  i  komunikacyjnych studentów w zakresie niezbędnym do rekrutacji i funkcjonowania w miejscu pracy.  Z tego powodu w rekrutacji pierwszeństwo będą mieć osoby o niższych kompetencjach językowych. Komisja Rekrutacyjna będzie kierowała się następującymi kryteriami:

 1. punktami za wynik egzaminu centralnego B-2 z języka angielskiego, zdawanego

w Studium Języków Obcych AGH:

Ocena 3.0 – 20 pkt

Ocena 3.5 – 15 pkt

Ocena 4.0 – 10 pkt

 1. oceną końcową z lektoratu z języka angielskiego:

              Ocena3.0 – 1 pkt

Ocena3,5 –2 pkt

Ocena4,0 -3 pkt

Ocena4,5 – 4 pkt

Ocena5,0 -5 pkt

 1. w sytuacji gdy dalej kilku studentów ma taką samą liczbę punktów, decydują punkty dodatkowe za:

- pracę w Studenckich Kołach Naukowych - 5 pkt;

- preferencje dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością – 5pkt.

5) w sytuacji gdy dalej kilku studentów ma taką samą liczbę punktów, pierwszeństwo mają osoby niekorzystające dotychczas ze Szkoleń.

 

Studenci, którzy uzyskali z egzaminu końcowego ocenę wyższą niż 4.0 będę uwzględnieni w rekrutacji  jedynie wypadku wolnych miejsc.

Jak liczne będą grupy i kiedy będą odbywać się zajęcia?

Zajęcia  w wymiarze 30 godzin (jedno spotkanie w tygodniu obejmujące  2 jednostki zajęciowe – 1,5h)  będą odbywać się w grupach nie więcej niż 12 osobowych następujących terminach:

Wtorki: 18.30-20.00

Czwartki : 8.00- 9.30

Czy rekrutacja odbędzie się drogą internetową, czy muszę przyjść osobiście do SJO?

Wszystkie informację dotyczące rekrutacji, wymaganych dokumentów i terminów znajdują się w zakładce REKRUTACJA.

Czy jeśli ukończę  kurs z języka angielskiego w SJO  będę mógł zapisać się jeszcze na inny kurs w ramach Programu POWER 3.5?

Tak.

Jaka będzie tematyka kursu i jak będą wyglądały zajęcia?

Zajęcia będą miały charakter bardzo aktywny i interaktywny. Nie będziemy wystawiać stopni, ani robić testów na ocenę. Aby w pełni skorzystać z zajęć, nie będzie można być biernym słuchaczem , trzeba będzie czytać, pisać, słuchać i mówić, mówić, mówić. Na zajęciach będzie można nauczyć się jak: skutecznie przejść przez proces rekrutacji, używać języka w mowie i piśmie  w pracy w zespołach międzynarodowych , jak mówić o sobie i promować swoje pomysły , jak się zgadzać i  nie zgadzać, jak się pytać, jak tłumaczyć i wiele więcej.

Rekrutacja on-line została zakończona. Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o kontakt z Wydziałowym Biurem Projektu SJO, Budynek D-11, pok. 304.
Anna Jakubowska
tel 12 617 32 03
jakubowska@agh.edu.pl
Biuro czynne od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00.
Serdecznie zapraszamy!

TERMINY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
realizowanych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie”, nr POWR.03.05.00-00-Z307/17-00

Zadanie nr: 2 Program rozwoju kompetencji i przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy


Warsztatowe zajęcia językowe z języka angielskiego dedykowane studentom kierunków informatycznych o niższych kompetencjach językowych

Grupa 1 (wtorki)
Godziny zajęć: 18:00-20:00
sala 312, paw. D11
Grupa 2 (czwartki)
Godziny zajęć: 8:00-9:30
sala 232, paw. D13
16, 23, 30 października 2018 r.18,25 października 2018 r.
6, 13, 20, 27 listopada 2018 r.8, 15, 22, 29 listopada 2019 r.
4, 11, 18 grudnia 2018 r.6, 13, 20 grudnia 2018 r.
8, 15, 22, 29 stycznia 2019 r. 3, 10, 17, 24, 31 stycznia 2019 r.
5 lutego 2019 r.7 lutego 2019 r.