AGH

NUMER KONTA DO WNOSZENIA OPŁAT:

96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
BANK PKO S.A. KRAKÓW

W przypadku opłaty za dodatkowy egzemplarz certyfikatu w tytule przelewu prosimy wpisać:
"OPŁATA ZA DODATKOWY EGZEMPLARZ CERTYFIKATU SJO AGH + imię i nazwisko zamawiającego".
W przypadku opłat za egzamin certyfikujący lub egzamin w ramach obrony doktoratu w tytule przelewu prosimy wpisać:
"OPŁATA ZA EGZAMIN B2 W SJO AGH + imię i nazwisko zdającego".
W przypadku opłat za weryfikację poziomu znajomości języka obcego w tytule przelewu prosimy wpisać:
"OPŁATA ZA WERYFIKACJĘ JĘZYKOWĄ W SJO AGH + imię i nazwisko osoby której, weryfikacja dotyczy".