AGH

Glosariusz AGH

Glosariusz AGH jest narzędziem przeznaczonym dla pracowników i studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest to zbiór anglojęzycznych wyrażeń i zwrotów obowiązujących w uczelni i jest sugerowaną terminologią do stosowania w pismach i dokumentach w języku angielskim. Opiekę merytoryczną nad Glosariuszem sprawuje zespół składający się z pracowników Centrum Komunikacji i Marketingu oraz Studium Języków Obcych.
Glosariusz AGH nie jest projektem zamkniętym. Możliwość sugerowania zmian w istniejących już hasłach, jak i zgłaszania propozycji nowych haseł sprawia, że narzędzie jest interaktywne, stanowi odpowiedź na zmieniające się potrzeby użytkowników i bierze pod uwagę naturę samego języka, który żyje i nieustannie ewoluuje.
Zapraszamy wszystkich użytkowników do korzystania z narzędzia zarówno w sposób bierny (przeglądanie haseł), jak i aktywny (zgłaszanie potrzeby dodania nowych haseł).
Glosariusz AGH jest dostępny po adresem:
https://glosariusz.agh.edu.pl/