AGH

BADGE

Becoming a Digital Global Engineer – projekt realizowany przez członków GELS

Celem projektu BADGE jest aktywna promocja edukacji językowej i komunikacyjnej w uczelniach technicznych i na wydziałach inżynierskich. Członkowie projektu BADGE zaprojektowali i opracowali materiały dydaktyczne dla studentów kierunków inżynierskich i nauczycieli akademickich uczących na kierunkach inżynierskich. Materiały przygotowane w trakcie realizacji projektu są dostępne na platformie Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OER).

Nr projektu.: 2019-1-FR01-KA203-063010
W ramach: The European Union programme Erasmus+
Czas realizacji: 01.09.2019 – 31.08.2022
Instytucja koordynująca: Ecole des mines d'Albi-Carmaux

Uczestnicy:

Materiały są dostępne w ramach następujących grup tematycznych:

IO1: Communication course for future engineers IO2: Sustainable writing skills for engineers.
IO3: E-communication skills IO5: Architectural Voices: student-produced podcasts and videocasts.
IO5: Architectural Voices: student-produced podcasts and videocasts. IO6: Soft skills for engineering students.
IO7: Global competence through IT and serious games. O8: English-Medium-Instruction (EMI) for teachers.

Strona projektu:

https://www.thebadgeproject.eu/