AGH

Egzamin B2

SJO organizuje coroczne egzaminy B2 dla uczestników lektoratów języka obcego. Egzamin testuje wszystkie sprawności językowe (czytanie, mówienie, pisanie, rozumienie ze słuchu) oraz ogólną znajomość słownictwa i gramatyki języka obcego. Treści egzaminacyjne, podobnie jak lektorat, koncentrują się na tematyce związanej z życiem akademickim, zawodowym, rozwojem osobistym i ogólnie pojętą tematyką środowiska pracy. Zadania egzaminacyjne skonstruowane są tak, aby najpełniej odzwierciedlać praktyczne aspekty wykorzystania języka - w tym: pisanie maili, opis statystyk, negocjacje i sterowane symulacje rozmów telefonicznych. Studentki i studenci, którzy pomyślnie zdadzą egzamin, mogą wnioskować o wydanie certyfikatu wystawionego przez SJO. Osoby zainteresowane uzyskaniem dostępu do egzaminu modelowego (Mock Exam) powinny się skontaktować ze swoim lektorem prowadzącym lub z kierownikami zespołu.