AGH

Egzaminy certyfikujące

Studium Języków Obcych AGH przeprowadza odpłatne egzaminy certyfikujące w ramach następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i polskiego na poziomie A1, A2, B1, B2, B2+ i C1. Oferta egzaminów skierowana jest do pracowników AGH, doktorantów AGH oraz osób ubiegających się o przyjęcie do pracy w AGH.
Oferta egzaminów skierowana jest do pracowników AGH, doktorantów AGH oraz osób ubiegających się o przyjęcie do pracy w AGH. Do egzaminu mogą przystąpić także doktoranci oraz kadra naukowo-dydaktyczna innych uczelni, przebywający na wymianach w ramach programów takich jak ERASMUS+, SMILE, stypendiów itp.
Szczegółowe informacje:

ZARZĄDZENIE Nr 23/2022 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 25 marca 2022 r.w sprawie odpłatnych egzaminów certyfikujących przeprowadzanych przez Studium Języków Obcych Akademii Górniczo-Hutniczej m. Stanisława Staszica w Krakowie