AGH

Projekt: „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie”

Szkolenia realizowane są w ramach Modułu 2 „Podnoszenie Kompetencji”, zadanie nr 2 – Program rozwoju kompetencji i przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy.
Szkolenia językowe: JĘZYKI Z POWEREM
Warsztatowe zajęcia językowe dedykowane studentom o niższych kompetencjach językowych planujących karierę zawodową w branży IT i pokrewnych


Strona główna Projektu na Akademii Górniczo-Hutniczej

Kontakt:

Koordynatorzy zadań w Studium Języków Obcych:

Koordynator Projektu

mgr Anna Krukiewicz-Gacek


Koordynator szkoleń

mgr Dorota Skrynicka-Knapczyk


Kontakt z Wydziałowym Biurem Projektu:

od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00.
12 617 47 46
rskiba@agh.edu.pl


Wydziałowe Biuro Studium Języków Obcych Projektu POWER 3.5 - Zintegrowany Program Rozwoju
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie br ogłasza
rekrutację na szkolenie dla Studentów - Warsztatowe zajęcia językowe dedykowane studentom o niższych kompetencjach językowych planujących karierę zawodową w branży IT i pokrewnych w ramach Modułu 2 – Podnoszenie kompetencji, zadanie nr 2 – Program rozwoju kompetencji i przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy

TERMINARZ REKRUTACJI

 • 1. Termin rekrutacji: 27.03.2023 - 13.04.2023 do godz.13:00
  • I WANT THIS JOB SO MUCH! - THE JOB APPLICATION PROCESS - HOW TO STAND OUT FROM THE CROWD ,
  • PRESENTING IN ENGLISH, HOW TO COMMUNICATE YOUR IDEAS EFFECTIVELY,
  • WRITING TECHNICAL REPORTS IN ENGLISH,
  • EFFECTIVE AND POLITE CORRESPONDENCE IN ENGLISH,
  • DESCRIBING GRAPHS,TABLES AND FIGURES IN ENGLISH ,
  • NIEMIECKI W PRACY,

  SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE HARMONOGRAM WSPARCIA

 • 2. Sposób składania dokumentacji rekrutacyjnej
  Składanie wszystkich dokumentów rekrutacyjnych odbywa się w Wydziałowym Biurze Projektu SJO - Pawilon D-11, pok. 304, III piętro.
  Nie później niż do 14 kwietnia zostaną rozpatrzone wnioski i przesłana informacja o uruchomionych kursach
 • 3. Wymagane dokumenty rekrutacyjne
  • 1. Formularz rekrutacji uczestnictwa w Projekcie
  • 2. Oświadczenie o niepełnosprawności – jeśli dotyczy
  • 3. Bilans kompetencji*
  • 4. W przypadku języka niemieckiego uzupełniony pre-test.*

  Kontakt z Wydziałowym Biurem Projektu SJO:
  Renata Skiba
  tel. 12 617 47 46
  e-mail: rskiba@agh.edu.pl
  * W celu uzyskania dostępu do wykonania bilansu kompetencji oraz pre-testu języka niemieckiego należy skontaktować się z Wydziałowym Biurem Projektu SJO - rskiba@agh.edu.pl przed złożeniem dokumentów.

Kto może uczestniczyć w warsztatach?


Do udziału w zajęciach zapraszamy studentów spełniających następujące kryteria:

 • • studiują na studiach I lub II stopnia, którym do zakończenia kształcenia pozostają maksymalnie 4 semestry,
 • • posiadają aktualny wpis na rok akademicki,
 • • poddali/-ły się początkowemu bilansowi kompetencji,
 • • planują karierę zawodową związaną z branżą IT i pokrewnymi
 • • pierwszeństwo mają osoby niekorzystające dotychczas ze Szkoleń oraz te, których przewidywana data obrony pracy dyplomowej jest wcześniejsza, niż 31 października 2023 r.

Cel warsztatów:
Podstawowym celem warsztatów jest podniesienie kompetencji językowych i komunikacyjnych studentów w zakresie niezbędnym do rekrutacji i funkcjonowania w miejscu pracy. Z tego powodu w rekrutacji pierwszeństwo będą mieć osoby o niższych kompetencjach językowych.
Przy doborze uczestników/czek Komisja Rekrutacyjna będzie kierowała się następującymi kryteriami:

 • 1) wynikiem bilansu kompetencji – wskazanie szkolenia jako zalecanego;
 • 2) pierwszeństwo mają osoby niekorzystające dotychczas ze Szkoleń oraz te, których przewidywana data obrony pracy dyplomowej jest wcześniejsza, niż 31 października 2023r;
 • 3) w przypadku kursu języka angielskiego - punktami za wynik egzaminu centralnego B2 z języka angielskiego zdawanego w Studium Języków Obcych AGH lub punktami z innego certyfikatu językowego:
  • • ocena 3,0 – 20pkt,
  • • ocena 3,5 - 15 pkt,
  • • ocena 4,0 - 10 pkt,
  • • ocena 4,5 i 5,0 – 5 pkt
 • 4) w przypadku kursu języka niemieckiego dodatkowo wynikiem pre-testu
 • 5) w sytuacji gdy studenci ma taką samą średnią ocen, decydują punkty dodatkowe za:
  • - artykuły w czasopismach naukowych, udział w konferencjach – 5 pkt;
  • - pracę w Studenckich Kołach Naukowych - 5 pkt;
  • - preferencje dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością – 5 pkt.

Jak liczne będą grupy i kiedy będą odbywać się zajęcia?
Grupy od 8 do 12 osób, terminy zajęć do poszczególnych kursów znajdują się w zakładce terminarz zajęć.
Czy rekrutacja odbędzie się drogą internetową, czy muszę przyjść osobiście do SJO?
Składanie wszystkich dokumentów rekrutacyjnych odbywa się w Wydziałowym Biurze Projektu SJO – Pawilon D-11, pok. 304, III Piętro.
Czy jeśli ukończę kurs z języka angielskiego w SJO będę mógł zapisać się jeszcze na inny kurs w ramach Programu POWER 3.5?
Tak.
Jaka będzie tematyka kursu?
Do wyboru jest aż 6 warsztatów o następującej tematyce:

 • ➣ I WANT THIS JOB SO MUCH! - THE JOB APPLICATION PROCESS - HOW TO STAND OUT FROM THE CROWD
 • ➣ PRESENTING IN ENGLISH, HOW TO COMMUNICATE YOUR IDEAS EFFECTIVELY
 • ➣ WRITING TECHNICAL REPORTS IN ENGLISH
 • ➣ EFFECTIVE AND POLITE CORRESPONDENCE IN ENGLISH
 • ➣ DESCRIBING GRAPHS, TABLES AND FIGURES IN ENGLISH
 • ➣ NIEMIECKI W PRACY

Jak będą wyglądały zajęcia?
ZAJĘCIA BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ STACJONARNIE I NA PLATFORMIE MS TEAMS i będą miały charakter bardzo aktywny i interaktywny. Nie będziemy wystawiać stopni ani robić testów na ocenę. Aby w pełni skorzystać z zajęć, nie będzie można być biernym słuchaczem, trzeba będzie czytać, pisać, słuchać i mówić, mówić, mówić. Na zajęciach będzie można nauczyć się jak: skutecznie przejść przez proces rekrutacji, używać języka w mowie i piśmie w pracy w zespołach międzynarodowych, jak mówić o sobie i promować swoje pomysły, jak się zgadzać i nie zgadzać, jak się pytać, jak tłumaczyć i wiele więcej.

OPIS WARSZTATÓW

NAZWA KURSU LICZBA
GODZIN
LICZEBNOŚĆ
GRUPY
OPIS KURSU
I WANT THIS JOB SO MUCH! - THE JOB APPLICATION PROCESS - HOW TO STAND OUT FROM THE CROWD

10 od 8 do 12 Krótki intensywny warsztat językowy poświęcony procesowi aplikowania o pracę; studenci będą mieli możliwość przygotowania się do procesu rekrutacyjnego i dowiedzą się co zrobić, aby być skuteczniejszym i lepszym od innych i otrzymać ofertę pracy
PRESENTING IN ENGLISH, HOW TO COMMUNICATE YOUR IDEAS EFFECTIVELY 8 od 8 do 12 Krótki, intensywny warsztat językowy poświęcony rozwijaniu umiejętności prezentacji w języku angielskim; studenci zapoznają się i przećwiczą słownictwo używane w wygłaszaniu prezentacji oraz będą mogli spróbować swoich sił występując przed innymi uczestnikami kursu
WRITING TECHNICAL REPORTS IN ENGLISH 8 od 8 do 12 Krótki, intensywny warsztat językowy poświęcony rozwijaniu umiejętności pisania sprawozdań w języku angielskim. Studenci zapoznają się ze strukturą raportu, stylem oraz używanymi w sprawozdaniach zwrotami i konstrukcjami gramatycznymi związanymi z poszczególnymi częściami raportu.
EFFECTIVE AND POLITE CORRESPONDENCE IN ENGLISH 6 od 8 do 12 krótki, intensywny warsztat językowy poświęcony rozwijaniu umiejętności prowadzenia korespondencji elektronicznej w języku angielskim, studenci zapoznają się różnicami pomiędzy korespondencją prowadzoną w stylu formalnym, neutralnym i nieformalnym i dowiedzą się jak pisać, by brzmieć grzecznie i profesjonalnie
DESCIBING GRAPHS,TABLES AND FIGURES IN ENGLISH 6 od 8 do 12 krótki, intensywny warsztat językowy poświęcony rozwijaniu umiejętności opisywania ustnie i odnoszenia się w tekście pisanym (np. raporcie) do informacji przedstawionej w formie grafów, tabel i wykresów.
NIEMIECKI W PRACY 20 od 8 do 12 Kurs jest skierowany do osób znających język niemiecki na poziomie co najmniej A2. Celem kursu jest nauczenie posługiwania się językiem niemieckim w środowisku pracy, przykładowo: umawianie terminów spotkań, prowadzenie rozmów telefonicznych, wypełnianie formularzy, składanie zamówień, Small Talk po niemiecku, pisanie oficjalnych e-maili, pisanie CV i listów motywacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, prowadzenie prezentacji

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DO POSZCZEGÓLNYCH SZKOLEŃ - semestr letni 2022/2023

 

NAZWA KURSU

LICZBA GODZIN

TERMINY ZAJĘĆ

I WANT THIS JOB SO MUCH! -  THE JOB APPLICATION PROCESS - HOW TO STAND OUT FROM THE CROWD 

10

Zajęcia on-line w ŚRODY w następujących terminach:

19.04.2023 od 11:00 do 12:30

26.04.2023 od 11:00 do 12:30

10.05.2023 od 11:00 do 13:15

17.05.2023 od 11:00 do 13:15

PRESENTING IN ENGLISH, HOW TO COMMUNICATE YOUR IDEAS EFFECTIVELY

8

Zajęcia stacjonarne w budynku D11 w sali 312 w następujących terminach:

17.04.2023 od 17:05 do 18:35

19.04.2023 od 19:00 do 20:30

24.04.2023 od 17:05 do 18:35

26.04.2023 od 19:00 do 20:30

WRITING TECHNICAL REPORTS IN ENGLISH

8

Zajęcia stacjonarne w ŚRODY w budynku C7 w sali 3.09 w następujących terminach:

10.05.2023 od 08:15 do 09:45

17.05.2023 od 07:45 do 10:00

26.05.2023 od 07:45 do 10:00

EFFECTIVE AND POLITE CORRESPONDENCE IN ENGLISH

6

Zajęcia on-line w ŚRODY w następujących terminach:

19.04.2023 od 14:00 do 16:15

26.04.2023 od 14:00 do 16:15

DESCIBING GRAPHS,TABLES AND FIGURES IN ENGLISH

6

Zajęcia stacjonarne w ŚRODY w budynku C7 w sali 3.09 w następujących terminach:

19.04.2023 od 07:45 do 10:00

26.04.2023 od 07:45 do 10:00

NIEMIECKI W PRACY

20

Zajęcia stacjonarne w w budynku C7 w sali 2.08 w następujących terminach:

17.04.2023 od 19:30 do 21:00

19.04.2023 od 18:00 do 19:30

25.04.2023 od 19:30 do 21:00

26.04.2023 od 18:00 do 19:30

09.05.2023 od 19:30 do 21:00

10.05.2023 od 18:00 do 19:30

16.05.2023 od 19:30 do 21:00

17.05.2023 od 18:00 do 19:30

23.05.2023 od 19:30 do 21:00

24.05.2023 od 18:00 do 19:30