AGH

Power 3.5


Projekt: „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie”

nr POWR.03.05.00-00-Z307/17-00
Szkolenia w ramach zadania nr 5 dla pracowników dydaktycznych „ Poprawa jakości kształcenia przez podniesienie kompetencji dydaktycznych Kadry naukowo-dydaktycznej” Warsztatowe zajęcia językowe dedykowane pracownikom dydaktycznym.


Strona główna Projektu na Akademii Górniczo-Hutniczej

Kontakt:

Koordynatorzy zadań w Studium Języków Obcych:

Koordynator Projektu

mgr Anna Krukiewicz-Gacek


Koordynator szkoleń

mgr Dorota Skrynicka-Knapczyk


Kontakt z Wydziałowym Biurem Projektu:

od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00.
12 617 47 46
rskiba@agh.edu.pl


Wydziałowe Biuro Studium Języków Obcych Projektu POWER 3.5 - Zintegrowany Program Rozwoju
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie br ogłasza

rekrutację na szkolenia dla pracowników dydaktycznych w ramach projektu
Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie",
nr POWR.03.05.00-00-Z307/17-00
Zadanie nr 5, podniesienie kompetencji dydaktycznych pracowników.

TEMATY WARSZTATÓW

 • Pronunciation for lecturers
 • English Medium Instruction- useful phrases
 • How to be polite in English? Politeness in the English language in the context of intercultural communication

TERMINARZ REKRUTACJI

 • 1. Termin rekrutacji: - do 9 października 2023

  SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE HARMONOGRAM WSPARCIA

 • 2. Sposób składania dokumentacji rekrutacyjnej
  Składanie wszystkich dokumentów rekrutacyjnych odbywa się w Wydziałowym Biurze Projektu SJO - Pawilon D-11, pok. 304, III piętro.
  Nie później niż do 11 października zostaną rozpatrzone wnioski i przesłana informacja o uruchomionych kursach
 • 3. Wymagane dokumenty rekrutacyjne
  • 1. Formularz rekrutacji uczestnictwa w Projekcie
  • 2. Dane uczestnika projektu
  • 3. Oświadczenie dot. RODO

  Kontakt z Wydziałowym Biurem Projektu SJO:
  Renata Skiba
  tel. 12 617 47 46
  e-mail: rskiba@agh.edu.pl

OPIS WARSZTATÓW

NAZWA KURSU JĘYK
KURSU
LICZBA
GODZIN
LICZEBNOŚĆ
GRUPY
OPIS KURSU
Pronunciation for lecturers

ang. 6 od 5 do 8 W trakcie warsztatów uczestnik dowie się, które elementy wymowy są kluczowe dla wzajemnego zrozumienia się w sytuacji, kiedy nauczyciel akademicki i jego student nie są natywnymi użytkownikami języka angielskiego, jak unikać nieporozumień wynikających z problemów z wymową, oraz które elementy wymowy są jego najsłabszą stroną i jak unikać błędów .
English Medium Instruction- useful phrases

ang. 8 od 5 do 10 Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy ze słownictwem potrzebnym do prowadzenia zajęć z języku angielskim. Podczas kursu ćwiczone są wszystkie sprawności językowe z naciskiem na komunikację ze studentem. Program zajęć pomaga opanować terminologię przydatną w prowadzeniu zajęć na uczelni, m.in przedstawienie programu zajęć, zasad uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu oraz omówienie ze studentami kwestii organizacyjnych.
How to be polite in English? Politeness in the English language in the context of intercultural communication.

ang. 6 od 5 do 10 Celem kursu jest zapoznanie uczestników ze środkami językowymi umożliwiającymi uprzejmą komunikację w języku angielskim w mowie i w piśmie. Kurs koncentruje się na trzech sytuacjach komunikacyjnych typowych dla kontekstu komunikacji międzykulturowej w środowisku akademickim (współpraca przy badaniach naukowych, opieka nad studentem z wymiany Erasmus, delegacja profesora z partnerskiego uniwersytetu), pozwalając uczestnikom na aktywne tworzenie wypowiedzi w języku angielskim.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DO POSZCZEGÓLNYCH SZKOLEŃ - semestr zimowy 2023/2024

 

NAZWA KURSU LICZBA
GODZIN
TERMINY ZAJĘĆ
Pronunciation for lecturers 6 Zajęcia stacjonarne w budynku D11 w sali 311
13.10.2023 godz. 10:30-12:00
20.10.2023 godz. 10:30-12:00
27.10.2023 godz. 10:30-12:00
English Medium Instruction- useful phrases 8 Zajęcia online MS Teams:
23.10.2023 godz. 10:00 - 11:30
godz. 11:45 - 13:15
27.10.2023 godz. 10:00 - 11:30
godz. 11:45 - 13:15
How to be polite in English? Politeness in the English language in the context of intercultural communication. 6 Zajęcia stacjonarne w budynku C7 w sali 3.10
20.10.2023 godz. 9:15-10:45
25.10.2023 godz. 10:00-11:30
27.10.2023 godz. 9:15-10:45