AGH

Dla Ukrainy

Rozmówki polsko-ukraińskie i polsko-rosyjskie

Nauczyciele akademiccy SJO opracowali mini-rozmówki polsko-ukraińskie oraz nagrali filmy uczące poprawnej wymowy. Materiały zostały opracowane na doraźne potrzeby zapewnienia komunikacji z osobami z Ukrainy przybywającymi do Krakowa i przebywającymi w Polsce. Przy pracach korzystaliśmy ze wsparcia i konsultacji z pracownikami uczelni – rodzimymi użytkownikami języka ukraińskiego.
Opracowanie graficzne materiałów oraz nagranie i opracowanie techniczne przygotowane zostało przez pracowników Centrum e-Learningu AGH.

Link do rozmówek:

Rozmówki polsko-ukraińskie