AGH

Kadra dydaktyczna

Zespół języków GRiS - Język Rosyjski

mgr Stępniowska Anna

stanowisko: starszy lektor
język: rosyjski
e-mail: anstep@agh.edu.pl