Informator dot. egzaminu z języka obcego nowożytnego w ramach obrony doktoratu na poziomie B-2 dla doktorantów AGH (przewody wszczęte w starym trybie)

W celu zapisania się na egzamin prosimy o kontakt z SJO najpóźniej 7 dni przed egzaminem ( sjo@agh.edu.pl lub 12-617 4969 ). Liczba miejsc jest ograniczona a o dopuszczeniu do egzaminu decyduje kolejność zgłoszeń. Kalendarz najbliższych egzaminów przedstawiony jest poniżej. Przed zgłoszeniem się do SJO prosimy o sprawdzenie czy kierujący na egzamin wymaga potwierdzenia znajomości dowolnego języka obcego oraz czy wymóg dotyczy konkretnie języka angielskiego (zgodnie z wytycznymi niektórych wydziałów Uczelni).
Egzamin odbywa się w wyznaczone dni o godzinie 11:00 w Sali 312 bud. D11. Na egzamin należy zgłosić się z protokołem i skierowaniem wystawionymi przez wydział – dokumenty odbiera komisja egzaminacyjna. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej, całość egzaminu trwa około 3 godzin (dla osoby, która podejdzie do części ustnej jako ostatnia).
Egzamin pisemny składa się z dwóch części: czytanie, opartej o tekst o tematyce popularno-naukowej i towarzyszące mu ćwiczenia oraz części leksykalno-gramatycznej. Egzamin ustny, sprawdzający zarówno sprawności rozumienia, jak i mówienia na poziomie B2 polega na umiejętności rozmowy na tematy związane z pracą doktorską i kierunkami badań, zainteresowaniami oraz planami naukowymi i zawodowymi.

Egzaminatorzy

Język angielski:

Język niemiecki:

Język rosyjski:

Język francuski:

Język hiszpański:

Godziny dyżurów i dane kontaktowe podane są na stronie SJO.

Aktualne terminy egzaminów przed obroną pracy doktorskiej i dla pracowników AGH na poziomie B-2 2022/2023

data godzina
31 maja 2023 11:00
12 lipca 2023 11:00
6 września 2023 11:00