AGH

Weryfikacja poziomu biegłości językowej

Studium Języków obcych AGH przeprowadza weryfikację poziomu znajomości języka angielskiego dla osób ubiegających się o pracę w AGH i nieposiadających certyfikatów potwierdzających poziom biegłości językowej.
Szczegółowe informacje:

ZARZĄDZENIE Nr 26/2022 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie weryfikacji poziomu biegłości językowej kandydatów do pracy w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie przez Studium Języków Obcych