AGH

GELS

SJO jest aktywnym członkiem sieci Global Engineers Language Skills (GELS), nieformalnej grupy nauczycieli języków obcych pracujących na uczelniach technicznych i wydziałach inżynierskich. Sieć powstała w 2015 roku i obecnie skupia nauczycieli z 27 uczelni europejskich. Misją grupy jest współpraca w celu rozwijania i ulepszania metod nauczania języków obcych i skutecznej komunikacji w językach obcych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb przyszłych inżynierów.

Cele GELS

GELS skupia się na przygotowywaniu studentów kierunków i nżynierskich do międzynarodowych studiów i w przyszłości do szukania zatrudnienia w firmach międzynarodowych. Ponadto stara się zapewnić nauczycielom pracującym ze studentami kierunków inżynierskich wsparcie metodyczne oraz stwarza platformę pozwalającą dzielić się wiedzą fachową i dobrymi praktykami oraz wspomaga ciągły rozwój zawodowy nauczycieli .


Link do projektu:

https://www.clic.eng.cam.ac.uk/news/GELS