AGH

Kierownictwo SJO AGH

Dyrektor SJO - mgr Anna Krukiewicz Gacek

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
ul. Kawiory 26A, 30-059 Kraków
bud. D-11, pok. 304
T: +48 12 617 50 85
E: kruk@agh.edu.pl

Z-ca Dyrektora SJO ds. ogólnych
mgr Dorota Skrynicka-Knapczyk

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
ul. Kawiory 26A, 30-059 Kraków
bud. D-11, pok. 303
T: +48 12 617 44 12
E: skrynick@agh.edu.pl

Z-ca Dyrektora SJO ds. administracyjnych
mgr Ewa Bodzek

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
ul. Kawiory 26A, 30-059 Kraków
bud. D-11, pok. 303
T: +48 12 617 49 46
E: bodzek@agh.edu.pl