AGH

Kadra dydaktyczna

Zespół języków GRIS - język niemiecki

mgr Bodzek Ewa

Zastępca Dyrektora SJO d/s ogólnych

stanowisko: starszy lektor
język: niemiecki
e-mail: bodzek@agh.edu.pl


Dyżury:

Dzień Godzina Uwagi
Poniedziałek 12:00 - 13:00 p.302 (D-11)
Wtorek 10:30 - 11:30 p.302 (D-11)

Harmonogram:

Brak danych