AGH

POWER3.5

Od 2018 roku SJO uczestniczy w Zintegrowanym Programie Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oferując autorskie kursy językowe dla studentów, realizując kursy językowe dla Wydziałów oraz szkoląc własnych pracowników.
Power 3.5 jest projektem współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Link do strony projektu:

http://www.power3.5.agh.edu.pl/

Szkolenia językowe “JĘZYKI Z POWEREM” :

http://www.sjo.agh.edu.pl/power.php