AGH

Kadra dydaktyczna

Zespół języka angielskiego

mgr Bednarz Małgorzata

stanowisko: starszy lektor
język: angielski
e-mail: mbednarz@agh.edu.pl

mgr Bełza Grzegorz

stanowisko: lektor
język: angielski
e-mail: gbelza@agh.edu.pl

mgr Biskup Małgorzata

stanowisko: lektor
język: angielski
e-mail: mbiskup@agh.edu.pl

mgr Blecharz Anna

stanowisko: lektor
język: angielski
e-mail: azajac@agh.edu.pl

mgr Broniowska Anna

stanowisko: starszy lektor
język: angielski
e-mail: abron@agh.edu.pl

mgr Czerw Agata

stanowisko: starszy lektor
język: angielski
e-mail: aczerw@agh.edu.pl

mgr Dąbrowska Ilona

stanowisko: starszy lektor
język: angielski
e-mail: ilonadab@agh.edu.pl

mgr Dulba Barbara

stanowisko: starszy lektor
język: angielski
e-mail: bstrzy@agh.edu.pl

mgr Durlik Barbara

Kierownik Zespołu Języka Angielskiego

stanowisko: starszy lektor
język: angielski
e-mail: bdurlik@agh.edu.pl

mgr Ewy Anna

stanowisko: starszy lektor
język: angielski
e-mail: aewy@agh.edu.pl

mgr Flasińska Kinga

stanowisko: starszy lektor
język: angielski
e-mail: kinga08@agh.edu.pl

mgr Głowacz Rafał

Zastępca Kierownika Zespołu Języka Angielskiego

stanowisko: starszy lektor
język: angielski
e-mail: rglowacz@agh.edu.pl

mgr Godlewska Elżbieta

stanowisko: starszy lektor
język: angielski
e-mail: pikus@agh.edu.pl

mgr Gruszka Angelika

stanowisko: lektor
język: angielski
e-mail: agruszka@agh.edu.pl

mgr Hryniewicz Monika

stanowisko: starszy lektor
język: angielski
e-mail: hryniew@agh.edu.pl

mgr Humięcka Agnieszka

stanowisko: starszy lektor
język: angielski
e-mail: humiecka@agh.edu.pl

dr Ivashko Olena

stanowisko: adiunkt
język: angielski
e-mail: oivashko@agh.edu.pl

mgr Jurczakiewicz Magdalena

stanowisko: lektor
język: angielski
e-mail: jurczak@agh.edu.pl

mgr Kaźmierska Monika

stanowisko: starszy lektor
język: angielski
e-mail: mokazim@agh.edu.pl

mgr Kłopotowski Grzegorz

stanowisko: starszy lektor
język: angielski
e-mail: gklopot@agh.edu.pl

mgr Konieczna Magdalena

stanowisko: lektor
język: angielski
e-mail: mkoniecz@agh.edu.pl

mgr Kowalczyk Barbara

stanowisko: starszy lektor
język: angielski
e-mail: bkowalcz@agh.edu.pl

mgr Krukiewicz-Gacek Anna

Dyrektor Studium Języków Obcych AGH

stanowisko: starszy lektor
język: angielski
e-mail: kruk@agh.edu.pl

mgr Kulinowska-Gładysz Katarzyna

stanowisko: lektor
język: angielski
e-mail: kakulin@agh.edu.pl

mgr Madoń Ewelina

stanowisko: lektor
język: angielski
e-mail: madon@agh.edu.pl

mgr Mirosławska-Olszewska Anna

stanowisko: starszy lektor
język: angielski
e-mail: amo@agh.edu.pl

mgr Morawiec Ludmiła

stanowisko: starszy lektor
język: angielski
e-mail: morawiec@agh.edu.pl

mgr Nowakowska Ewa

stanowisko: starszy lektor
język: angielski
e-mail: wettingn@agh.edu.pl

mgr Okehie Katarzyna

stanowisko: lektor
język: angielski
e-mail: katcier@agh.edu.pl

mgr Olszańska Anna

stanowisko: lektor
język: angielski
e-mail: olszansk@agh.edu.pl

mgr Pasiut Karolina

stanowisko: lektor
język: angielski
e-mail: kapasiut@agh.edu.pl

mgr Pluta Irmina

stanowisko: lektor
język: angielski
e-mail: irminap@agh.edu.pl

mgr Potręć Magdalena

stanowisko: lektor
język: angielski
e-mail: potrec@agh.edu.pl

mgr Przęczek Jolanta

stanowisko: starszy lektor
język: angielski
e-mail: przeczek@agh.edu.pl

mgr Sieńko Marta

stanowisko: starszy lektor
język: angielski
e-mail: sienko@agh.edu.pl

mgr Siwa Danuta

stanowisko: lektor
język: angielski
e-mail: danutas@agh.edu.pl

mgr Skrynicka-Knapczyk Dorota

Zastępca Dyrektora SJO d/s dydaktycznych

stanowisko: starszy lektor
język: angielski
e-mail: skrynick@agh.edu.pl

mgr Stachulak-Krzemień Anna

stanowisko: lektor
język: angielski
e-mail: stachula@agh.edu.pl

mgr Starykiewicz Katarzyna

stanowisko: starszy lektor
język: angielski
e-mail: staryk@agh.edu.pl

mgr Strugała Michał

stanowisko: lektor
język: angielski
e-mail: mstrugal@agh.edu.pl

mgr Sukiennik Agnieszka

stanowisko: lektor
język: angielski
e-mail: agnsu@agh.edu.pl

mgr Suszańska-Brzezicka Elżbieta

stanowisko: lektor
język: angielski
e-mail: esb@agh.edu.pl

mgr Śpiewak Barbara

stanowisko: starszy lektor
język: angielski
e-mail: bspiewak@agh.edu.pl

mgr Tomal Małgorzata

stanowisko: starszy lektor
język: angielski
e-mail: mtomal@agh.edu.pl

mgr Trzaska Agnieszka

stanowisko: starszy lektor
język: angielski
e-mail: atrzaska@agh.edu.pl

mgr Voigt Małgorzata

stanowisko: starszy lektor
język: angielski
e-mail: voigt@agh.edu.pl

mgr Weeks Anna

stanowisko: lektor
język: angielski
e-mail: aweeks@agh.edu.pl

mgr Wohadlo Marzena

stanowisko: starszy lektor
język: angielski
e-mail: wohadlo@agh.edu.pl

dr Wołczyńska Anna

stanowisko: adiunkt
język: angielski
e-mail: ajarczyk@agh.edu.pl

mgr Zapart Paulina

stanowisko: lektor
język: angielski
e-mail: zapart@agh.edu.pl