AGH

Kadra dydaktyczna

Zespół języków GRiS - Język Hiszpański

mgr Cisowska Anna

stanowisko: starszy lektor
język: hiszpański
e-mail: cisowska@agh.edu.pl

mgr Pabisiak Magdalena

stanowisko: starszy lektor
język: hiszpański
e-mail: mpabis@agh.edu.pl