AGH

Kadra dydaktyczna

Zespół języków GRiS - Język Polski

mgr Bodzek Ewa

Zastępca Dyrektora SJO d/s ogólnych

stanowisko: starszy lektor
język: polski
e-mail: bodzek@agh.edu.pl

mgr Cisowska Anna

stanowisko: starszy lektor
język: polski
e-mail: cisowska@agh.edu.pl

mgr Kałuża Dariusz

stanowisko: starszy lektor
język: polski
e-mail: kaluza@agh.edu.pl

mgr Lippa Joanna

stanowisko: starszy lektor
język: polski
e-mail: lippa@agh.edu.pl

mgr Lupa Dorota

Kierownik Zespołu Języków GRiS

stanowisko: starszy lektor
język: polski
e-mail: dolupa@agh.edu.pl

mgr Stępniowska Anna

stanowisko: starszy lektor
język: polski
e-mail: anstep@agh.edu.pl

mgr Twardowska-Kocierz Jolanta

stanowisko: starszy lektor
język: polski
e-mail: jotk@agh.edu.pl

dr Worobjew Magdalena

stanowisko: starszy lektor
język: polski
e-mail: fraczekm@agh.edu.pl