AGH

Organizacja zajęć lektoratowych

Informacje dla studentów studiów stacjonarnych 1 stopnia rozpoczynających naukę języka obcego w SJO AGH

Informacje dla studentów studiów stacjonarnych 2 stopnia rozpoczynających naukę języka obcego w SJO AGH

Informacje dla studentów studiów stacjonarnych 1 stopnia kontynuujących naukę języka obcego w SJO AGH

Informacje dla studentów studiów stacjonarnych 1 i 2 stopnia rozpoczynających naukę języka polskiego w SJO AGH