AGH

UNIVERSEH

Od 2021 roku Studium Języków Obcych zaangażowane jest w działania projektowe i okołoprojektowe promujące wielojęzyczność i kompetencję interkulturową wśród społeczności (studentów, doktorantów i pracowników) partnerów sojuszu UNIVERSEH.
UNIVERSEH jest jednym z powołanych w 2020 roku Uniwersytetów Europejskich. Więcej informacji tutaj:

https://www.universeh.agh.edu.pl

W wrześniu 2021 byliśmy gospodarzem Kosmicznego Europejskiego Dnia Języków z SJO AGH. W trakcie wydarzenia uczestnicy mieli możliwość wysłuchania prelekcji i poszerzenia swojej wiedzy z zakresu nauczanych w SJO języków oraz terminologii kosmicznej oraz sprawdzenia swoich kompetencji w ciekawych quizach przygotowanych przez zespół SJO AGH.
We wrześniu 2022, wraz z partnerami z UNIVERSEH, zorganizowaliśmy międzynarodowy Europejski Dzień Języków.
Regularnie zapraszamy studentów do kawiarni językowej. Kawiarnie Językowe (Language Cafés) są miejscem, w którym studenci i doktoranci uczelni partnerskich UNIVERSEH mają okazję, aby ćwiczyć umiejętności językowe w przyjaznej atmosferze. Spotkania są również świetną okazją do poznania nowych ludzi, języków i kultur.
W lipcu 2022 zorganizowaliśmy dwudniowe warsztaty językowe Kosmicznie wielojęzycznie dla dzieci ze szkoły ukraińskiej w Krakowie.
Przeprowadziliśmy intensywny kurs języka polskiego dla uczestników Szkoły Letniej UNIVERSEH, Summer School of Space Resources and Mining, która odbyła się w maju 2022.
Uczestnicy Szkoły Letniej brali udział w warsztacie The Dictionary of Space Concepts and the Pleasures of Intercultural Communication oraz tworzyli hasła z zakresu słownika terminologii kosmicznej, które zostały umieszczone w UNIVERSEH-owym Dictionary of Space Concepts
We współpracy z partnerem Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf powstał innowacyjny kurs językowy English C-1: Terms and Concepts of Space. Studenci naszej uczelni zapisują się na kurs w ramach UBPO AGH, w bloku przedmiotów obcojęzycznych. Pierwsza edycja kursu odbyła się w semestrze zimowym 2022/2023. Zapraszamy na kolejne.
Rozpoczęte i cykliczne zadania będą kontynuowane. Mamy też kolejne plany, o których będziemy na bieżąco informować.